Kết quả tìm kiếm

Có 57 kết quả của từ khóa "DỤNG CỤ ĐAI THÉP DÙNG TAY"

Dụng cụ đai thép dùng khí nén PN-2-114
Dụng cụ đai thép dùng khí nén PN-2-114

 Easy to operate
- Ergonomic design
- Lightweight
Simple to maintain
- Feedwheel can be replaced in less than a Minute
Reliable...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén RCND-34
Dụng cụ đai thép dùng khí nén RCND-34

 Easy to operate
- Ergonomic design reduces opearator fatigue
Reliable
- Produces a double reverse notch seal joint for maximum joint strength
Rugged and durable
- All metal and alloy parts provide long-lasting, low-maintenance operation...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén PRHM
Dụng cụ đai thép dùng khí nén PRHM

 Easy to operate
- Ergonomic design
- Reduces operator fatigue
- Lightweight
Simple to maintain
- Minimal wear parts...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén PRHR-114
Dụng cụ đai thép dùng khí nén PRHR-114

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP SIGNODE
Easy to operate
- Ergonomic design
- Lightweight
Simple to maintain
- Minimal wear parts...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-45 (ITATOOLS)
Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-45 (ITATOOLS)

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
Khí nén ~7 Bar
Bề rộng dây thép 19, 25, 32 mm
Độ dày dây 0.6 - 1.0mm
Trọng lượng 2.9Kg...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-44 (ITATOOLS)
Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-44 (ITATOOLS)

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
Công suất Max 15000N
Khí nén ~7 Bar
Bề rộng dây thép 19, 25, 32 mm
Độ dày dây 0.6 - 1.1mm...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-40 (ITATOOLS)
Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-40 (ITATOOLS)

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
MODEL : ITA-40
- CÔNG SUẤT : 2000 - 7500N
- KHÍ NÉN : 7 Bar
- BỀ RỘNG DÂY THÉP : 13, 16, 19mm
- ĐỘ DÀY DÂY : 0.4 - 0.8mm...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-41 (ITATOOLS)
Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-41 (ITATOOLS)

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY. MODEL : ITA-41
- CÔNG SUẤT MAX : 9000N
- KHÍ NÉN : ~7 Bar
- BỀ RỘNG DÂY THÉP : 19, 25, 32 mm
- ĐỘ DÀY DÂY : 0.6 - 1.0mm
- TRỌNG LƯỢNG : 10.3Kg...

Dụng cu đai thép dùng khí nén ITA-42 (ITATOOLS)
Dụng cu đai thép dùng khí nén ITA-42 (ITATOOLS)

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY. MODEL : ITA-42
- CÔNG SUẤT MAX : 9000N
- KHÍ NÉN : ~7 Bar
- BỀ RỘNG DÂY THÉP : 19, 25, 32 mm
- ĐỘ DÀY DÂY : 0.6 - 1.0mm
- TRỌNG LƯỢNG : 10.3Kg...

Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-42
Dụng cụ đai thép dùng khí nén ITA-42

NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA ITATOOLS ITALY.
MODEL : ITA-42
- Công suất Max : 9000N
- Khí nén : ~7 Bar
- Bề rộng dây thép : 19, 25, 32 mm
- Độ dày dây : 0.4 - 1.0mm...


Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0906.802.466